Ontdek uw

therapeut

Wat is

Reiki ?

de voordelen van

Reiki

Wie ik ben ?

Sanchara Shanti

Hallo, mijn naam is Conrad Van Grinsven.

Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in spiritualiteit en zingeving. We leven niet alleen hier op aarde en ons leven heeft een doel. Lange tijd zocht ik tevergeefs naar dat doel, totdat ik ontdekte dat zoeken zinloos is. Het doel van ons leven is niet te vinden; je kunt er niet naar zoeken en de reden is simpel: het ligt in onszelf en de enige weg naar dat doel is via de stem van het hart.

Dus het motto van mijn praktijk, en het motto van mijn levensreis, is:
"Leef met je hart"

De naam van mijn praktijk is "Sanchara Shanti", wat (losjes vertaald uit het Sanskriet) betekent: reis (levenspad) naar innerlijke vrede.

In 2002-2004, voltooide ik de "Praktische Opleiding voor Genezers en Beoefenaars van Heilige Tradities".
In 2005, behaalde ik de HBO "Anatomie-Fysiologie-Pathologie".
In 2007, volgde ik een opleiding tot gecertificeerd hypnotherapeut bij de National Guild of Hypnotists.
In 2013, ben ik afgestudeerd als Reiki Master Practitioner in het "Usui System of Natural Healing".

Momenteel verdiep ik me in sjamanisme en boeddhisme. Ik bestudeer ook het gebruik van traditionele planten (Chinese en Indiase) in natuurlijke cosmetica. Binnenkort bied ik opleidingen aan in Indiase hoofdmassage en ontspanningsmassage. Vooral nek- en schoudermassage, omdat in deze delen van het lichaam veel spanning en stress wordt veroorzaakt, waarbij de pijn uitstraalt naar het hoofd, wat ons algehele functioneren negatief beïnvloedt.

In mijn praktijk combineer ik mijn opleidingen en vaardigheden tijdens mijn behandelingen, zodat mijn cliënten er ten volle van kunnen profiteren. Bij al mijn behandelingen staat een zuivere en liefdevolle intentie voorop. Zoals we weten is alles om ons heen, onze hele kosmos, gemaakt van energie. De trillingsfrequentie bepaalt of iets behoort tot het rijk van de vorm (de zichtbare, tastbare wereld om ons heen) of tot het rijk van de vormloosheid: hoe lager de trilling, hoe vaster/formeler de vorm en hoe hoger de trillingsfrequentie, hoe subtieler de energie (het niet-zichtbare, zoals intentie, gevoel en de kracht van onze gedachten waarmee we kunnen scheppen).

Ik ben er vast van overtuigd dat al deze energieën uiteindelijk uit dezelfde bron komen, dezelfde oorsprong hebben: liefde, de universele kosmische liefdesenergie. Ik werk met deze energie van onvoorwaardelijke liefde tijdens mijn behandelingen.

Wat is Reiki?

Reiki is een term die uit Japan komt en de kosmische levenskracht beschrijft: de universele energie die aanwezig is in alle levende wezens en die alle ruimte om ons heen vult. Reiki is de kracht en de bron van energie die alles doet groeien en ons allen in leven houdt. Het concept van Reiki bestaat uit 2 delen of tekens: Rei en Ki. Rei betekent de universele energie, en Ki de persoonlijke levenskracht.

Reiki is een op energie gebaseerde aanraaktherapie waarmee levensenergie, of Chi, de menselijke energievelden kan opladen, opnieuw uitlijnen en in evenwicht brengen, waardoor de optimale voorwaarden worden geschapen voor het natuurlijke genezingssysteem van het lichaam. Reiki, zoals andere aanraaktherapieën, zoals Therapeutic Touch (TT) en Healing Touch (HT), omvat het gebruik van energie die door de handen van de behandelaar wordt gericht om het genezend vermogen van het lichaam te vergroten, het evenwicht te herstellen en een geest-lichaamsverbinding tot stand te brengen. Reiki is de Japanse term voor universele levensenergie, een zichtbare en voelbare levensenergie die alle levende vormen doordrenkt en doordringt; een universele vibrerende en pulserende energie.

Volgens onder meer Engebretson en Wardell hebben alle aanraaktherapieën één ding gemeen, namelijk dat zij gebaseerd zijn op de oosterse ideologie en filosofie. Deze waarden komen overeen met de overtuiging dat het menselijk lichaam een voortdurende stroom van levensenergie nodig heeft om gezond te blijven en zich goed te voelen. Men gelooft ook dat gezondheid en genezing gepaard gaan met de integratie van menselijke en omgevingsenergievelden en een verbinding tussen geest, lichaam en ziel. Energetisch evenwicht of harmonie omvat biopsychosociale en spirituele integratie, gewoonlijk uitgedrukt als fysieke en spirituele genezing. Dit concept is een van de belangrijkste grondslagen van het energiewerk in de complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM).

Tout le monde naît avec cette force vitale cosmique. À notre naissance, la connexion à cette force vitale cosmique est encore optimale car nous ne sommes alors pas encore façonnés par la douleur, le chagrin, la colère, le stress, la blessure et les attentes des autres à notre égard. Ainsi, dès notre plus jeune âge, nous avons été contraints d'entrer dans une camisole de force plus ou moins grande et nous avons tous développé un ou plusieurs systèmes pour survivre. Les expériences et les sentiments négatifs étaient réprimés et enfouis au plus profond de nous-mêmes. Ces expériences négatives sont stockées dans notre corps énergétique sous forme d'énergies négatives, ce qui peut provoquer des blocages dans notre système énergétique et, à terme, entraîner des maladies (tant physiques que mentales).

Iedereen wordt geboren met deze kosmische levenskracht. Bij onze geboorte is onze verbinding met deze kosmische levenskracht nog optimaal, omdat we nog niet gevormd zijn door pijn, verdriet, woede, stress, pijn en de verwachtingen die anderen van ons hebben. Zo werden we van jongs af aan in een keurslijf gedwongen, in verschillende mate, en ontwikkelden we allemaal een of meer systemen om te overleven. Negatieve ervaringen en gevoelens werden verdrongen en diep in ons begraven. Deze negatieve ervaringen worden in ons energielichaam opgeslagen als negatieve energieën, die blokkades in ons energiesysteem kunnen veroorzaken en uiteindelijk kunnen leiden tot ziekten (zowel lichamelijk als geestelijk).
Door de overdracht van Reiki-energie worden de genezende krachten van lichaam en geest gereactiveerd, waardoor ze weer in balans komen.
Reiki bevordert de energiebalans en versterkt de levenskracht.
Reiki heft blokkades in ons energiesysteem op, bevordert het loslaten van emoties, werkt in op de oorzaken van ziekte en verruimt het bewustzijn. Reiki werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Hoe werkt een Reiki sessie?

Reiki wordt omschreven als een vibrerende of subtiele energietherapie, meestal vergemakkelijkt door een lichte aanraking op of over het lichaam. Beoefenaars beschrijven het als een zachte, opeenvolgende behandeling die veilig, geruststellend en ontspannend aanvoelt. opeenvolgende, die veilig, geruststellend en ontspannend aanvoelt. Reiki kent verschillende niveaus, waaronder niveau 1, 2, 3 en 3A. Niveau 1 is over het algemeen alleen bedoeld voor zelfhulp of behandeling van familieleden. Dr. Usui beschreef de symbolen en afstemmingsprocessen die iemand in staat stellen een beoefenaar te worden. Volgens de spirituele meesters van Reiki opent en vergroot Reiki afstemming het vermogen van de beoefenaar om ki vast te houden. Spirituele afstemming is een geavanceerde spirituele praktijk, die de overdracht van energie van leraar naar leerling inhoudt. van energie van leraar naar leerling. Degenen die dergelijke afstemmingen hebben ontvangen, beschrijven krachtige ervaringen van liefde en vrede, alsmede emotionele en lichamelijke reacties.

De traditionele Usui Reiki behandeling duurt tussen 45 en 90 minuten en omvat meestal handoplegging in totaal 12 posities, op het hoofd en op de voor- en achterkant van de romp. Symbolen kunnen alleen tijdens een behandeling worden gebruikt wanneer een beoefenaar niveau 2 en hoger bereikt. Inzicht in de betekenis van het gebruik van de symbolen tijdens een behandeling kan helpen om de voordelen van de behandeling te consolideren. De symbolen worden meestal op de palm van de beoefenaar getekend door de palm van de andere hand. Van deze symbolen wordt gezegd dat ze de kwaliteit van de energie verbeteren die wordt doorgegeven aan de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van de persoon die de behandeling ontvangt. Het is het proces van afstemming dat Reiki onderscheidt van andere vormen van energietherapie).

Hoe werkt Reiki?

Het veronderstelde werkingsmechanisme van Reiki is de overdracht van energie door de Reiki-beoefenaar. energie door de Reiki-beoefenaar die als kanaal fungeert voor de overdracht van energie aan de cliënt. Sommige moderne auteurs hebben een bio-veldhypothese geopperd die lijkt op de oude yogatheorie.

Volgens de oude yogatheorie heeft het lichaam een energieveld rond en in zich, dat gevoelig zou zijn voor verschillende vormen van therapeutische aanraking. Dit heeft overeenkomsten met gedachten over de aard van het universum en het bewustzijn die voortkomen uit werk op het gebied van kwantum- en deeltjesfysica. In de medische literatuur wordt het bestaan van een dergelijk bioveld echter door sommige auteurs weerlegd, met name na het experiment waaruit bleek dat therapeutische aanraakbeoefenaars onder strenge testomstandigheden geen bioveld konden ervaren. De studie werd uitgevoerd vanuit een westerse theoretische benadering die misleidend kan zijn geweest, en hoewel het een blind, goed opgezet experiment was, werd de subtiele aard van de bestudeerde verschijnselen niet onderkend of begrepen. Betoogd wordt dat een oosters theoretisch kader informatie had kunnen verschaffen om de laboratoriumresultaten in overeenstemming te brengen met de geleefde en gerapporteerde ervaring van echte mensen. Oude tradities definiëren de universele levenskracht als een subtiele energie die niet waarneembaar is door de zintuigen. Sommigen voeren aan dat het nuttig kan zijn om te bedenken dat wanneer beoefenaars verklaren dat zij "het veld zien of voelen", zij op een onhandige manier de subtiele ervaring van bewustzijn beschrijven die zich specifiek ontwikkelt wanneer men zich bezighoudt met de intentie om lief te hebben.

Volgens de oude yogatheorie heeft het lichaam een energieveld rond en in zich, dat gevoelig zou zijn voor verschillende vormen van therapeutische aanraking. Dit heeft overeenkomsten met gedachten over de aard van het universum en het bewustzijn die voortkomen uit werk op het gebied van kwantum- en deeltjesfysica. In de medische literatuur wordt het bestaan van een dergelijk bioveld echter door sommige auteurs weerlegd, met name na het experiment waaruit bleek dat therapeutische aanraakbeoefenaars onder strenge testomstandigheden geen bioveld konden ervaren. De studie werd uitgevoerd vanuit een westerse theoretische benadering die misleidend kan zijn geweest, en hoewel het een blind, goed opgezet experiment was, werd de subtiele aard van de bestudeerde verschijnselen niet onderkend of begrepen. Betoogd wordt dat een oosters theoretisch kader informatie had kunnen verschaffen om de laboratoriumresultaten in overeenstemming te brengen met de geleefde en gerapporteerde ervaring van echte mensen. Oude tradities definiëren de universele levenskracht als een subtiele energie die niet waarneembaar is door de zintuigen. Sommigen voeren aan dat het nuttig kan zijn om te bedenken dat wanneer beoefenaars verklaren dat zij "het veld zien of voelen", zij op een onhandige manier de subtiele ervaring van bewustzijn beschrijven die zich specifiek ontwikkelt wanneer men zich bezighoudt met de intentie om lief te hebben.

Wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van Reiki

In de literatuur hebben veel onderzoekers verondersteld dat een gegeneraliseerde ontspanningsrespons elk effect van een Reiki-behandeling kan verklaren. Er zijn aanwijzingen dat Reiki effect heeft op depressie en angst. Shore 2004 vond dat Reiki resulteerde in een significante vermindering van symptomen van depressie en stress in vergelijking met controles. Deze resultaten bleven gehandhaafd bij een follow-up van een jaar. In 2001 onderzocht een studie (Warrel) de biologische correlaten van een enkele Reiki sessie van 30 minuten: de resultaten toonden een significante vermindering van angst (gemeten met de Spielberger State Anxiety Inventory (STAI)), een significante verhoging van de speeksel-immunoglobuline A niveaus en een significante verlaging van de systolische bloeddruk. Veranderingen in speekselcortisol, huidtemperatuur en elektromyografie (EMG) waren niet statistisch significant. In 2011 bleek uit de studie van Bowden dat deelnemers (universiteitsstudenten) met veel angst en/of depressie die Reiki ontvingen een progressieve verbetering van de algehele stemming vertoonden, die na vijf weken significant beter was, terwijl bij de controles geen verandering werd waargenomen. De resultaten van deze studies suggereren dat Reiki gunstig kan zijn voor de stemming.

Ma sélection de liens utiles :
Corrélats biologiques de la guérison Reiki Touch sm : Lire l'étude
Le Reiki, c'est quoi ? Le Reiki, ça fonctionne vraiment
La fédération Française de Reiki traditionnel
Association Néerlandaise des Maîtres Reiki

De effecten van een Reiki behandeling

De effecten van het toedienen van de kosmische en universele energie van Reiki zijn talrijk en leiden tot een verhoging van het algemene welzijnsniveau. De energie werkt op alle niveaus van het wezen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

De volgende effecten kunnen worden genoemd: genezing in zijn geheel, Actie op de oorzaak van de ziekte, Versterking van de levenskracht, Bevordering van de energiebalans,Vermindering van stress, Uitbreiding van het bewustzijn, Bevordering van emotionele ontlading, Meer creativiteit

Reiki ondersteunt de persoon die behandeld wordt in wat op dat moment het belangrijkst is (voor hem of haar).

Reiki gaat heel goed samen met reguliere en aanvullende therapieën en ondersteunt deze. Reiki mag echter niet worden beschouwd als vervanging van medische behandeling en, indien nodig, zal uw Reiki-beoefenaar u doorverwijzen naar professionele medische of psychologische hulp.

Ontspanning

Een Reiki behandeling veroorzaakt eerst een diepe ontspanning. Dit kan ertoe leiden dat de cliënt in slaap valt (terwijl het helende effect plaatsvindt), maar de ontspanning kan ook op andere manieren tot uiting komen (bv. lachen, huilen, enz.).

Een Reiki behandeling helpt blokkades op te heffen.

Deze blokkades worden vaak veroorzaakt door traumatische en onaangename gebeurtenissen uit het (verre) verleden. Tijdens of na de behandeling kunnen oude emoties zoals pijn of verdriet loskomen omdat de blokkades worden losgelaten. Hierdoor kan de energie weer vrij stromen in de meridianen van het lichaam. Er gebeurt echter niets meer tijdens een behandeling dan iemand op dat moment aankan.

Toevoeging van universele levensenergie

Reiki voorziet de aura en het lichaam van de cliënt van universele levensenergie. Pijnen en klachten genezen sneller en pijnen worden verlicht omdat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt versterkt. Lichaamsprocessen (zoals stofwisseling en bloedsomloop) zijn beter in balans. Het immuunsysteem zal beter gaan functioneren. In het algemeen beïnvloedt en verbetert Reiki de algemene conditie, zowel lichamelijk als geestelijk.

Ontgifting

Een ander effect van Reiki is het ontgiften van het lichaam. Stoffen als drugs, nicotine, alcohol of afvalstoffen van een ongezond dieet worden door de stofwisseling geëlimineerd.

Een verhoogde behoefte om te plassen, te poepen of te zweten is heel normaal. Het is daarom heel belangrijk in deze periode voldoende water te drinken (ongeveer 8 glazen per dag) om het ontgiftingsproces te ondersteunen..